Tävlingsregler

 1. BÅTTYP

1.1 Singaporedesignad drakbåt som är gjord av glasfiber och har följande mått:

 • längd: 8 meter
 • bredd: 1,20 meter
 • djup: 0.60 meter
 • vikt: 150 kg

1.2 Arrangören förser varje tävlande lag med en fullt utrustad båt.

1.3 Varje båt är utrustad med 12 paddlar, 1 styråra, 1 trumma och 1 trumsits.

1.4 Tävlande lag får ej:

 • använda egna paddlar.
 • ändra eller flytta fixerade delar i båten.
 • tejpa paddlar.
 • sätta reklam på båtarna.

 2. TÄVLING

2.1 Tävlingssträckan är 200 meter.

3. LAGEN

3.1 Varje lag skall bestå av:

 • 1 trumslagare, minst 8 paddlande, max 12
 • Styrman tillhandahålles av arrangören.
 • Egen styrman tillåtes ej.

3.2 All kommunikation mellan tävlingsledningen och de tävlande lagen ska ske endast via lagledaren.

4. ANMÄLAN

4.1 Tävlande lag skall vara på tävlingsplatsen 30 minuter före utsatt starttid, beredda på att bli inkallade i startfållan.

4.2 Bryggpersonal utser den båt de tävlande lagen skall använda.

4.3 Lagen paddlar till startplatsen för att få order från startern. Här ska lagen vara startberedda och invänta starten.

4.4 Lagen lägger sig tillrätta på sina respektive banor vid startplatsen på starterns order.

5. STARTPROCEDUR

5.1 Startern kommenderar alla båtar att ta plats på respektive bana vid startlinjen.

5.2 Alla båtar skall ligga stilla bakom startlinjen tills startern med signaltuta sätter igång loppet.

5.3 Startkommandot är: ”FÄRDIGA….” åtföljt av en ljudsignal.

5.4 Vid tjuvstart kommer startern att ge en andra signal.

5.5 Lag som gör sig skyldigt till tjuvstart kommer att varnas. Vid två tjuvstarter blir laget diskvalificerat.

6. TÄVLINGSREGLER

6.1 I händelse av en kollision under de första 50 meterna kommer startern att med ljudsignalen beordra båtarna tillbaka till startlinjen för omstart.

6.2 I händelse av kollision efter 50 meter från start sker ingen omstart. De placeringar som erhålls kommer då att gälla som slutplacering.

6.3 Det finns ej någon fastställd paddelstil.

6.4 En båts officiella tid tas när fören på drakbåten passerar mållinjen. Båten anses ha fullföljt loppet först när hela båten, med komplett besättning från start, passerat mållinjen.

7. PROTESTER

7.1 Protest skall lämnas skriftligen till sekretariatet inom 10 min efter avslutat lopp och vara åtföljt av en protestavgift som är 500 SEK.

7.2 Tävlingsledaren har rätt att besluta om protesten eller att överlåta ärendet till tävlingskommittén.

7.3 I händelse av frågor som ej finns omnämnda i eller står i konflikt med dessa regler och paragrafer kommer beslut av tävlingskommittén eller tävlingsledaren att vara slutgiltiga.

8. GENERELLT

8.1 Omedelbart efter loppet skall alla båtar återvända till bryggan.

8.2 Om tävlingsledaren uppfattar en kantring av en båt som avsiktlig har tävlingsledaren eller tävlingskommittén rätt att diskvalificera laget. Tävlingsledaren eller tävlingskommittén har dessutom rätt att avstänga laget från kommande tävlingar.

8.3 I Mixklassen ska det ingå minst 5 damer.

8.4 Att ställa sig upp i drakbåten äventyrar säkerheten och medför diskvalificering.

8.5 Enskilda paddlare som utöver Drakbåtsfestivalen tränar eller tävlar med drakbåtslag eller är aktiva tävlingskanotister får ej delta i Drakbåtsfestivalen. Om så sker, diskvalificeras laget. Paddlare som utöver tävlingarna tränat eller tävlat med drakbåtslag får delta i tävlingen om de inte varit aktiva under föregående 12-månadersperiod. Ett deltagande lag får bestå av max 4 paddlande före detta aktiva kanotister eller drakbåtspaddlare.

8.6 Lag som tränat i drakbåt eller drakbåtsliknande farkost äger ej rätt att delta i Drakbåtsfestivalen.

8.7 Styrmän för lagen utses av arrangören. Egna önskemål om särskild styrman tillgodoses om det är möjligt.

8.8 Avsiktlig vandalisering av material medför diskvalificering.

8.9 Styrman rekommenderar tävlingsledaren att diskvalificera lag som äventyrar säkerheten genom att ej lyda styrmans order.

8.10 Bryggchefen äger rätt att neka såväl lag som besättningsmedlem deltagande om vederbörande uppträder störande eller är alkoholpåverkad.

8.11 Deltagande sker på egen risk.